Warsztaty

Konferencję poprzedzą warsztaty z PJM oraz International Sign. Ich celem będzie zapoznanie uczestników z językami wykładowymi konferencji, co zapewnić ma płynną komunikację. Zachęcamy wszystkich uczesniktów konferencji do wzięcia udziału w warsztatach. Oba warsztaty odbędą się w środę, 22 sierpnia przed uroczystym otwarciem konferencji. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Ilość miejsc ograniczona!

 

Warsztaty z International Sign

Warsztaty te mają na celu zaznajomienie polskich głuchych z podstawami IS i wyjaśnienie jak wykorzystać te podstawy w swoich prezentacjach. Zapraszamy także słyszących użytkowników PJM oraz użytkowników (zarówno głuchych jak i słyszących) innym języków migowych.

IS jest systemem komunikacji używanym przez głuchych podczas międzynarodowych spotkań poświęconych lingwistyce, kulturze, edukacji i nauce. Przedkonferencyjny kurs wykorzystywać będzie najnowsze badania nad tą formą komunikacji, aby znieść bariery językowe mogące powstawać między uczestnikami konferencji.

Cele kursu:

 • Zaprezentowanie różnych sposobów komunikacji oraz dotychczasowych badań nad komunikacją w International Sign.
 • Zrozumienie strukturalnych cech IS.
 • Stworzenie uczestnikom konferencji miejsca do nauki IS.
 • Zaangażowanie uczestników w grupowe aktywności komunikacyjne.
 • Ułatwienie integracji między badaczami z różnych krajów.
 • Naukę IS, w tym podstawowego słownictwa dotyczącego badań prowadzonych przez uczestników.
 • Zapewnienie dobrej komunikacji między naukowcami, nauczycielami i studentami zajmującymi się różnymi aspektami języków migowych świata.

 

Warsztat z PJM: „polski język migowy dla uczestników zza granicy”

Cele:

 • Ćwiczenie rozumienia i produkowania PJM.
 • Nauka wykorzystania PJM w rozmowach dotyczących tematów akademickich, jak np. lingwistyka, Deaf studies, kultura głuchych oraz wyjaśnienie uczestnikom cech PJM.
 • Zapewnienie uczestnikom zza granicy rozumienia PJM wystarczającego do prowadzenia w czasie wolnym swobodnych rozmów z Polakami.
 • Nauczenie uczestników zadawania pytań i odpowiadania na pytania związane z prezentowanymi badaniami.
 • Nauczenie uczestników prezentowania siebie i swoich badań.