Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję SIGN9. W programie konferencji przewidujemy 3 rodzaje wystąpień:

1. prezentacje,
2. plakaty,
3. warsztaty interaktywne.

Wystąpienia powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Język migowy i językoznawstwo migowe,

2. Społeczność, kultura i edukacja,

3. Język migowy, lingwistyka migowa i społeczność Głuchych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W szczególności zapraszamy do zgłaszania wystąpień poświęconych:
• dowolnym aspektom struktury języków migowych świata (dopuszczamy badania zarówno pojedynczych języków migowych, jak i porównania międzyjęzykowe),
• narzędziom, technologiom i metodologiom używanym do badania języków migowych (m. in. korpusom, narzędziom do transkrypcji, bazom danych i in.),
• kwestiom etycznym związanym ze zbieraniem danych migowych,
• psycholingwistyce komunikacji migowej (np. nabywaniu, przetwarzaniu i produkcji języka),
• socjolingwistyce komunikacji migowej (np. kontaktowi językowemu, wielojęzyczności, postawom wobec języka, wariancji, językom zagrożonym i in.),
• neurolingwistyce komunikacji migowej (np. badaniom z wykorzystaniem technologii fMRI i EEG),
• dydaktyce języka (np. nauczaniu języka migowego jako obcego, dydaktyce języka słyszącej większości w wypadku osób głuchych),
• lingwistycznym, społecznym i edukacyjnym aspektom tłumaczenia pomiędzy językiem fonicznym a językiem migowym.
• sytuacji społecznej osób migających w różnych częściach świata,
• etnografii i antropologii głuchych społeczności,
• polityce językowej w odniesieniu do języków migowych,
• edukacji osób głuchych,
• sytuacji osób głuchych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystąpienia

Czas przeznaczony na jeden referat będzie wynosił 40 minut (preferowany podział czasu to 30 minut na wystąpienie i 10 minut na dyskusję). Wszystkie wystąpienia muszą być zamigane w PJM lub IS (ewentualnie w innym języku migowym, ale wtedy obowiązek zapewnienia tłumacza na PJM lub IS leży po stronie prelegenta).

Plakaty

Każda sesja plakatowa będzie trwała 1,5 godziny, a plakaty będą wystawione dla uczestników przez cały dzień. Sesje plakatowe będą odbywać się w całości w językach migowych, więc prelegenci muszą być w stanie opowiedzieć o swoich badaniach w PJM lub IS. Plakaty muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Warsztaty interaktywne

Zachęcamy do zgłaszania propozycji warsztatów, które będą miały w sobie wyraźny element interaktywny. Może być to ćwiczenie pewnej umiejętności, dyskusja panelowa, praca grupowa lub podobne aktywności.
Warsztaty powinny dotyczyć tematyki konferencji, jednak rozpatrzymy także autorskie propozycje. Czas przeznaczony na warsztaty to 40 lub 80 minut (w zgłoszeniu prosimy o podanie preferowanego czasu oraz o określenie planowanej struktury warsztatów). Warsztaty mogą być prowadzone przez więcej niż jedną osobę, zachęcamy do zgłaszania grupowych propozycji. Językami wykładowymi warsztatów będą PJM i IS.

Wskazówki dla prelegentów

Ważne daty:
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: do 31 stycznia 2018 do 19 lutego
OCENA ABSTRAKTÓW i POWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU: do 28 lutego 9 marca 2018

Językami konferencji są polski język migowy (PJM) oraz International Sign (IS). Językami pisemnej komunikacji są język polski i angielski. Prezentacje muszą być wygłoszone w PJM lub IS (ewentualnie w innym języku migowym, ale wtedy obowiązek zapewnienia tłumacza na PJM lub IS leży po stronie prelegenta).

Zgłoszenia prosimy przesyłać jako filmiki zamigane w PJM lub IS na adres: sign9@uw.edu.pl do 31 stycznia do 19 lutego 2018 roku, w tytule wpisując „zgłoszenie na konferencję SIGN9”. Filmy zgłoszeniowe nie powinny być dłuższe niż 5 minut. W wiadomości tekstowej prosimy o wyróżnienie rodzaju wystąpienia (prezentacja, plakat lub warsztat).

Jeśli z jakichś powodów dostarczenie filmiku nie będzie możliwe, można przysłać abstrakt w formie pisanej (w języku polskim lub angielskim). Abstrakty pisane nie mogą być dłuższe niż 500 słów.

Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch zgłoszeń.