Rejestracja

Rejestracja

W celu potwierdzenia uczestnictwa w konferencji należy się zarejestrować. Formularz rejestracji dostępny jest tutaj. Zgłoszenia przyjmować będziemy do 15 lipca 2018 roku. Po tej dacie lista uczestników zostanie zamknięta i nie będzie możliwości wzięcia udziału w konferencji.

UWAGA: nie przewidujemy dodatkowej rejestracji na miejscu w dniu rozpoczęcia konferencji.

Opłata konferencyjna

Ze względów organizacyjnych uiszczenie opłaty konferencyjnej możliwe jest tylko przelewem. Płatności należy dokonać na konto Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjmowane są wyłącznie opłaty w euro i złotych polskich. Faktury za płatności będą wystawianie tylko i wyłącznie na dane podmiotu, który dokonał przelewu (nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję, jeśli przelew spłynął z prywatnego konta). Tylko dokonanie opłaty konferencyjnej gwarantuje potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

UWAGA: nie ma możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej gotówką na miejscu.

Organizatorzy przewidują dwie stawki opłaty konferencyjnej: niższą dla osób, które dokonają wpłaty do 31 maja 2018, i wyższą dla osób, które dokonają wpłaty później. Od 9.03.2018 obowiązują obniżone stawki, widoczne w tabeli poniżej. Podział na stawki ulgowe i normalne zostaje zniesiony, nie różni się także opłata dla uczestników czynnych i biernych.

Stawki w PLN:

09.03.2018 – 31.05.2018 01.06.2018 – 15.07.2018
100 200
  09.03.2018 – 31.05.2018 01.06.2018 – 15.07.2018
normalna 200 300
ulgowa 100 150

 

Stawki w EUR:

09.03.2018 – 31.05.2018 01.06.2018 – 15.07.2018
normalna 50 75
ulgowa 25 38

 

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy otrzymują wstęp na wszystkie sesje konferencji, zestaw materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.