Organizator

Lokalnym organizatorem konferencji SIGN9 jest zespół Pracowni Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia powstała w 2010 roku i od tego czasu prowadzi wiele projektów naukowych skupionych na badaniu polskiego języka migowego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: plm.uw.edu.pl