Kontakt

Pracownia Lingwistyki Migowej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7 lok. 41
00-332 Warszawa
Polska

Email: sign9@uw.edu.pl

Wiadomości można przesyłać również jako filmiki zamigane w PJM.