Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Deborah Chen Pichler, Gallaudet University, USA

Robert Adam, University College London, UK

Kristin Snoddon, Carleton University, Canada

Ulrike Zeshan, University of Central Lancashire, UK

Nicholas Palfreyman, University of Central Lancashire, UK

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Dr Paweł Rutkowski (Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego)

Wiceprzewodniczący: Anna Kuder, Marek Śmietana (Pracownia Lingwistyki Migowej, Uniwersytet Warszawski)

Członkowie: Anna Butkiewicz, Iwona Krawczuk, Monika Krawczyk, Natalia Pietrzak, Małgorzata Talipska