Konferencja SIGN

Od wielu lat konferencja SIGN jest polem do spotkań oraz wymiany wyników badań i doświadczeń między migającymi naukowcami z całego świata. SIGN jest jedyną konferencją na świecie, której językami wykładowymi są wyłącznie języki migowe, a wszystkie wystąpienia są prezentowane albo w International Sign, albo w języku migowym gospodarza danej edycji. Wystąpienia dotyczą wyłącznie osób głuchych, ich kultury i języka.

Cele konferencji SIGN to m.in.:

  • poszerzanie bazy kontaktów międzynarodowych wśród naukowców zajmujących się lingwistyką migową i Deaf Studies; ułatwianie nawiązywania współpracy międzynarodowej,
  • umożliwianie spotkania doświadczonych naukowców z młodszymi badaczami zajmującymi się językami migowymi i Deaf Studies na poziomie międzynarodowym,
  • zwracanie szczególnej uwagi na tematykę związaną z krajem, w którym organizowana jest konferencja,
  • zapewnienie pełnego udziału w konferencji jej głuchym uczestnikom,
  • połączenie typowo akademickich prezentacji z innymi rodzajami kreatywnych spotkań, m. in. warsztatami.