Obniżenie opłaty konferencyjnej

Informujemy o zmianie wysokości opłaty konferencyjnej! Udało nam się obniżyć stawki dla uczestników konferencji z Polski. Od dnia 1 marca do 31 maja opłata wynosiła będzie 100 zł, a od 1 czerwca do 15 lipca – 200 zł. Tym samym znosimy podział na stawki „ulgowe” i „normalne” – dla wszystkich uczestników wysokość opłaty będzie jednakowa. Opłata pokrywa wstęp na wszystkie sesje, pakiet konferencyjny i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zapraszamy do rejestracji!