SIGN9

Pracownia Lingwistyki Migowej zaprasza na konferencję SIGN9, która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia 2018 r. na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja SIGN, odbywająca się od lat w różnych krajach całego świata, jest imprezą w całości poświęconą osobom głuchym, ich językom i kulturze, a wszystkie wykłady odbywają się wyłącznie w językach migowych. Językami wykładowymi SIGN9 będą polski język migowy (PJM) i International Sign.

Konferencję poprzedzą warsztaty poświęcone PJM oraz IS prowadzone przez doświadczonych lektorów. Mają one na celu zapoznanie uczestników z językami wykładowymi konferencji i ułatwienie komunikacji między wszystkimi obecnymi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie i do zgłaszania propozycji wystąpień, plakatów i interaktywnych warsztatów.

Do zobaczenia w Warszawie!