Obniżenie opłaty konferencyjnej

Informujemy o zmianie wysokości opłaty konferencyjnej! Udało nam się obniżyć stawki dla uczestników konferencji z Polski. Od dnia 1 marca do 31 maja opłata wynosiła będzie 100 zł, a od 1 czerwca do 15 lipca – 200 zł. Tym samym znosimy podział na stawki „ulgowe” i „normalne” – dla wszystkich uczestników wysokość opłaty będzie jednakowa. Opłata pokrywa wstęp na wszystkie sesje, pakiet konferencyjny i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zapraszamy do rejestracji!

Rejestracja już otwarta

Rejestracja na konferencję SIGN9 ruszyła. W celu zarejestrowania się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu w link poniżej.

REJESTRACJA

Prosimy o rejestrację zarówno uczestników czynnych, jak i biernych. Dopiero po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo osobną wiadomość z danymi konta do uiszczenia opłaty konferencyjnej. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail podany przy rejestracji.

Przypominamy, że faktury za płatności będą wystawianie tylko i wyłącznie na dane podmiotu, który dokonał przelewu (nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję, jeśli przelew spłynął z prywatnego konta). Należy poinformować o nas o potrzebie otrzymania faktury PRZED dokonaniem przelewu (poprzez zaznaczanie odpowiedniej odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym).

Uwaga! Nie będzie możliwości rejestracji ani uiszczenia opłaty konferencyjnej gotówką na miejscu podczas konferencji.

Tylko wypełnienie formularza rejestracji ORAZ dokonanie opłaty konferencyjnej gwarantuje potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Stawki opłat dostępne są w zakładce „Rejestracja”.

Przedłużenie terminu oceny abstraktów

Informujemy, że termin oceny abstraktów zostaje przedłużony do 9 marca br. Tego samego dnia otworzymy rejestrację na konferencję.
Przepraszamy za opóźnienie i z góry dziękujemy za Państwa cierpliwość.
Jednocześnie pracujemy nad obniżeniem opłaty rejestracyjnej, szczegółowe informacje już wkrótce!

Przedłużenie terminu zgłoszeń!

 

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń na konferencję SIGN9 został przedłużony do 19 lutego 2018 r. Nadal przyjmujemy zgłoszenia prezentacji, posterów i warsztatów. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej w zakładce „zgłoszenia”.

Czekamy na Państwa abstrakty do 19 LUTEGO 2018.

 

 

SIGN9

Pracownia Lingwistyki Migowej zaprasza na konferencję SIGN9, która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia 2018 r. na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja SIGN, odbywająca się od lat w różnych krajach całego świata, jest imprezą w całości poświęconą osobom głuchym, ich językom i kulturze, a wszystkie wykłady odbywają się wyłącznie w językach migowych. Językami wykładowymi SIGN9 będą polski język migowy (PJM) i International Sign.

Konferencję poprzedzą warsztaty poświęcone PJM oraz IS prowadzone przez doświadczonych lektorów. Mają one na celu zapoznanie uczestników z językami wykładowymi konferencji i ułatwienie komunikacji między wszystkimi obecnymi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie i do zgłaszania propozycji wystąpień, plakatów i interaktywnych warsztatów.

Do zobaczenia w Warszawie!